Buradasınız: Ana sayfa - İş güvenliği Uzmanlığı Notları - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları
 
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları

İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Eğitim Programı Ders Konuları

A Tipi

• Temel hukuk
• İş hukuku
• İş sağlığı ve güvenliği hukuku
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kuruluş ve görevleri
• İş Teftiş Kurulu’nun kuruluş ve görevleri
• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün kuruluş ve görevleri
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin kuruluş ve
görevleri
• İşçi ve işveren sendikaları
• Uluslararası Kuruluşlar
• İş güvenliği uzmanının görev , yetki ve sorumlulukları
• İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu
• İletişim teknikleri
• İş sağlığı ve güvenliğinde genel ilkeler
• İş hijyeni ve fiziksel etmenler
• Kimyasal etmenler
• Biyolojik etmenler
• Psikolojik etmenler
• Ölçüm ve değerlendirme: Ortam ölçümleri
• Ölçüm ve değerlendirme: Sınır değerler
• Meslek hastalıkları
• Parlayıcı maddeler
• Tehlikeli maddeler
• Zararlı maddeler
• Radyoaktif maddeler
• Güvenlik Bilgi Formu
• Makineler ve makine koruyucuları
• Kazanlar
• Basınçlı kaplar
• Kompresörler
• Kaynak işleri
• Taşıma, depolama ve istifleme
• İş makineleri
• Kaldırma araçları
• Bakım onarım
• Yüksek gerilim
• Orta gerilim
• Alçak gerilim
• Statik elektrik
• Yangın yönetimi: Tanımlar
• Söndürme sistemleri
• Acil durum planları
• İnşaat işyerlerinde güvenlik
• Maden işyerlerinde güvenlik
1• Kişisel koruyucu ekipman
• İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek
belgeler
• İş Kazaları: Tanımlar
• İş kazasından sayılacak haller
• Kaza sonrası düzenlenecek belgeler, kaza bildirimi
• Kazanın incelenmesi ve rapor düzenlenmesi, İstatistik düzenlenmesi
• İSG Yönetim Sistemleri
• ILO, OHSAS 18001, BS 8800, ISO 9000, ISO14001
• BS 8800, ISO 9000, ISO 14001
• Risk yönetimi ve değerlendirilmesi
• Tehlike ve risk
• Risk algılama
• Risk analiz yöntemleri
• Risklerin kontrol altına alınması
• İzleme
• Düzeltici faaliyet

B Tipi

• Temel Hukuk
• İş hukuku
• İş sağlığı ve güvenliği hukuku
• İSG Kurulları
• İşyeri sağlık birimi
• İş güvenliği uzmanı
• Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda sağlık ve güvenlik
• Gürültü
• Titreşim
• Yapı işlerinde sağlık ve güvenlik
• Güvenlik ve sağlık işaretleri
• Asbestle yapılan çalışmalarda sağlık ve güvenlik
• Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik
• Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik
• Patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması
• Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı
• Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı
• İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri
• Elle taşıma işleri
• İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik
• Sondajla maden çıkartılan işlerde sağlık ve güvenlik
• Yer altı ve yerüstü maden işletmelerinde sağlık ve güvenlik
• Ölçme ve değerlendirme ile ilgili uygulama
• Endüstriyel toksikoloji
• Ergonomi
2• Tanımlar
• Söndürme sistemleri ve bakımı
• İlgili yönetmelikler
• Acil eylem durumları
• Acil durum planları

C Tipi

• Temel hukuk
• İş hukuku
• İş sağlığı ve güvenliği hukuku
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kuruluş ve görevleri
• İş Teftiş Kurulu’nun kuruluş ve görevleri
• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin Kuruluş ve
Görevleri
• İşçi ve İşveren Sendikaları
• Uluslararası Kuruluşlar
• İş güvenliği uzmanının görev , yetki ve sorumlulukları
• İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu
• İletişim teknikleri
• İş sağlığı ve güvenliği genel ilkeleri
• İş hijyeni, fiziksel etmenler
• Kimyasal etmenler
• Biyolojik etmenler
• Psikolojik Etmenler
• Ölçüm ve değerlendirme: Ortam ölçümleri
• Ölçüm ve değerlendirme: Sınır değerler
• Ergonomi
• Meslek hastalıkları
• Parlayıcı maddeler
• Patlayıcı maddeler
• Tehlikeli maddeler
• Zararlı maddeler
• Radyoaktif maddeler
• Güvenlik bilgi formu
• Makineler ve makine koruyucuları
• Kazanlar
• Basınçlı kaplar
• Kompresörler
• Kaynak işleri
• Taşıma, depolama ve istifleme
• İş makineleri
• Kaldırma araçları
• Bakım ve onarım
• Yüksek gerilim
3• Orta gerilim
• Alçak gerilim
• Statik elektrik
• Yangın yönetimi: Tanımlar
• Söndürme sistemleri
• Acil durum planları
• İnşaat işyerlerinde güvenlik
• Maden işyerlerinde güvenlik
• Kişisel koruyucu ekipman
• İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek
belgeler
• İş kazaları: Tanımlar İş kazasından sayılacak haller
• Kaza sonrası düzenlenecek belgeler Kaza bildirimi
• Kazanın incelenmesi ve rapor düzenlenmesi İstatistik düzenlenmesi
• İSG Yönetim Sistemleri
• ILO, OHSAS 18001, BS 8800, ISO 9000, ISO14001
• BS 8800, ISO 9000, ISO 14001
• Risk yönetimi ve değerlendirilmesi
• Tehlike ve risk
• Risk algılama
• Risk analiz yöntemleri
• Risklerin kontrol altına alınması
• İzleme
• Düzeltici faaliyet
4

Etiketler:,


Yorum yapın

Sponsor bağlantılar