Buradasınız: Ana sayfa - Sınav Soruları - 21 Ekim 2012 Sınav Soruları
 
 

21 Ekim 2012 Sınav Soruları

1.Yıllık  Değerlendirme raporu hangi kuruma gönderilir?

A.ÇSGB

B.SGK

C.Sağlık Bakanlığı

D.SGK İl Müdürlüğü

 

2.Kurşun ile çalışılan yerlerde işçi başına düşen hava hacmi ne kadardır?

A.10

B.15

C.20

D.25

 

3.Kimyasal madde ile çalışılan işerde hangisi risk değerlendirmesi yenilenmez?

A.Kimyasal madde kazalarından sonra

B.Ölçüm ve sağlık gözetimi sonuçlarına göre

C.Çalışma koşulları değiştiğinde

D.En az yılda bir kere

 

4.HAZOP hangi sanayide ilk önce kullanılmıştır?

A.Metal

B.Kimyasal

C.İnşaat

D.Maden

 

5.Aşağıdakilerden hangisi 4857bakımından ticaretten sayılmaz

A. Lokanta kafeterya işyerleri

B.Karada ,Akarsu ve Göllerde  insan taşımacılğı

C.Bilimsel çalışmaların yapıldığı yerler ve labaratuvarlar

D. Bataklık göl ıslah çalışmaları

 

6.Kaldırma araçlarının periyodik bakımı kaç ayda bir tekrarlanır?

A.3    B.6    C.9   D.12

 

7.Aşağıdakilerden hangisi  pamuk işçilerinde görülen meslek hastalığıdır?

 1. Silikosiz       B. Bisinosiz     C.             D.

 

8.Benzin,asfalt ,yağ yangınları hangi grup yangınlardandır

 1. Agrubu   B. B grubu   C. C grubu      D. D grubu

 

9.Risk analizlerinden hangisi hem nicel hem nitel değildir?

 1. Neden-sonuç
 2. Hata ağacı
 3. Olay ağacı
 4. HAZOP

10.Hangisi Termal konfor bileşeni  değildir?

 1. Gürültü    B. Radyan ısı  C. Nem   D.  havalandırma

11.Hangisi gebe veya emziren kadınlarla ilgili yönetmeliğe göre   yanlıştır?

 1. Doğum yapan gebe ve emzirenler hiçbir şekilde çalıştırılamazlar
 2. Geçici düzenlemeler yapılır
 3. Altı ay gece çalıştırılamaz
 4. Gebe ve emziren kadınların yalnız çalıştırılmaması esastır.

 

12.

I)kütüphaneler

ıı)Yanıcı sıvı ve gaz üreten yerler

III)Plastik üreten fabrikalar

IV)Fırınlar   V)Boyahaneler

Yukardakilerden hangileri kolay yanıcı patlayacı veya parlayıcı iş yerleridir.

A.Hepsi

B.II-III- V

C .

D.

 

 

 

13. Hangisi risk değerlendirme yöntemi değildir

 1. Olay ağacı
 2. Risk kültürü
 3. Neden-sonuç
 4. Olursa ne olur

 

14. Aşağıdakilerden hangisisıcak ortam çalışmalarından değildir?

 1. Seramik
 2. Cam ve porselen  çalışma yeri
 3. Demir döküm yerleri
 4. Et depoları

15.İLO ve Who da geçen iş sağlığının tanımı

A.Bedensel ruhsal sosyal

16.El araçlarının bakımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Çekiçlerin başının arasınatahta takoz sıkıştırılmalıdırdır
 2. Keskiler keskin olup tutulup uygun eğimli kullanılmalı
 3. Keskin araçlar kılıfla kullanılmalı
 4. Aşınmış el aletleri kullanılmamalı

 

17. 4 tonluk bir yükü kaldıran vincin freni ve kaldırma kapasitesi?

 1. 6 ton   B. 9ton  C. 8 ton

18. Hangisi basınç birimidir?

A.N/cm        B.N/cm2       C. KG/cm

19. Yutma soluma ve deriye temasla kansorejen etkiye neden olan veya hızlandıran madde?

 1. Kansorojen
 2. Mutajen
 3. Fiziksel
 4. Biyolojik

20. Ergonomi hangi çalışma alanlarında uygulanabilir

I).Kaynak atölyesi

Iı).tezgah yapımları

Iıı) büro şleri

 1. Hepsi

 

21.

I)Havayı kirleten kaynakları giderme

Iı)kirli havanın yayılmasını önleme

Iıı)Çalışanın kkd kullanımı

Çalışanın solunum yoluyla zarar görmemesi için öncelik sırası?

A.3-1-2

B.1-2-3

C.1-3-2

 

22.Oksijen tüp rengi nedir?

A.mavi

B. yeşil

C. gri

 

23.

I)Yapılan işin takip edilmemesi

II)İşin süresi

Iıı)Çalışma saatleri belirsizliği

IV)İŞ arkadaşlarının destek olmaması

V)İşin tekrarı

Yukardakilereden hangisi iş stresi faktörlerindendir?

 1. Hepsi

 

24. C sınıfı yangınlarının öncelikli söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisi

 1. Soğutma
 2. Hava kesmesi
 3. Kimyasal reaksiyona girme
 4. Kaynağı ortadan kaldırmak

 

25. Hangisi İşyeri defterinin özelliklerinden değildir?

A.Kendinden kopyalı olması

B.onaylı olması

C.A-4 boyutunda olması

D.Serinosunun olması

 

26. Aşagıdakilerden hangisi kadınların tehlikeli ve ağır işlerde çalıştırılması için doğrudur?

 1. İşverenin onayı
 2. Kendisinin onayı
 3. Mesleki eğitim almıs olması
 4. Ruhsal yeterlilik

 

27. Aşağıdakilerden hangisi hayatın insana uygun hale getirilmesi öğeleri arasında yer almaz?

 1. Çalışanın verimini arttırmak

 

28. Kaldırma araçlarının tamburlarında en az kaç sarım halat olmalıdır?

 1. 1
 2. 2
 3. 4
 4. 6

 

29. Yığılmış üst üste bulunan tozlar haricinde patlamalarının sürelerini ve sıklıklarını belirleyen kaç bölge vardır?

 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6

 

30. İnsan vücuduna zarar veren an düşük akım nedir?

 1. 1A
 2. 30mA
 3. 300a
 4. 10000a

 

31. Meslek hastalıkları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur

 1. Meslek hastalıkları tamamen önlenebilir
 2. Kısmen önlenebilir
 3. Ülkemizde ilk olarak fiziksel nedenli tanılar konulmuştur
 4. En çok kas- iskelet sisteminde görülür

 

32. Doktorlara hastalarına iş ile ilgili sorular sorarmamız gerektiğini ilk  söyleyen kimdir

 1. Ramazzini
 2. Paracelsus
 3. Hipokrates

 

33. Aşağıdaki ifadelerden  hangisi yanıcı maddelerin gaz buhar sis ve tozlarının atmosferik sartlar altında hava ıle oluşturduğu ve herhangıbır tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabılen karışımı ıfade eder

 1. Patlayıcı ortam
 2. Parlayıcı madde

C. Yanıcı madde

D.patlayıcı madde

 

34. Hangisi iş sağlığı profosyenelleri acısında sustimal değildir?

A.herkesin kullandığı bilgisayarla kayıt edilmesi

B.

C.

D.Çalışanların tıbbi kayıtları gizli tutulmalaıdır.

 

35. Biyolojik meslek hastalıklarının olmadığı sektör hangisidir?

 1. Petrokimya
 2. Sağlık sektörü
 3. gıda sektörü
 4. Atık maddelerin denetimi

 

36. İşyerinde  işçilerin rahat çalışması için makineler arası gerekli olan minimum uzaklık mesafesi kaçtır

A.60

B.90

C.80

D.120

 

37. El merdivenlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken önlemlerden değildir.

 1. El merdivenleri kaymayı önlemek için sadece kaymayı önleyici ayakkabı kullanılmalıdır

 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi interaktif eğitimlerinden değildir.

A.soru-yanıt

B. anlatma

C. vaka çalışması

D. canlandırma

 

39. Kimyasal madde çalışmalarında kullanılan risk yöntemlerinden hangisi doğru değildir.

A.kimyasalın kalitesi

B.maruziyet derecesi

C. maruz kalma süresi

D. msds bilgi formu

 

40. İşletme belgesi hangi koşullarda değişmez

 1. Taşınma
 2. Ürtilen maddenin değişmesi
 3. Çalışan sayısının 50 kişiden fazla olması
 4. Faaliyet değişimi

 

41. Bütün vücut titreşimi en çok hangi bölgeyi etkiler.

 1. Baş
 2. Kol
 3. Bel
 4. El

42. 1989 yılındaki bildirge

89/391 EEC

 

43. Özel sektörde özürlü çalıştırma oranı % kaçtır

Cevap 3

 

44. Vardiyalı çalışanlarda aşağıdaki hastalıklardan hangisi görülmez

Cevabı kısırlık

 

 

45. risk değerlendirme yöntemlerinden x tipi için aşağıdaki değerlendirme eşleştiremellerinden hangisi yanlıştır

A.hafif-direk etki yok

B.orta-şiddetli yaralanma doktor müdahalesi

C.ciddi –şiddetli yaralanma – 1 ölümlü olay

D.çok ciddi- meslek hastalığı ve 1 den çok ölümlü olay

-

 1. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel tehlikelerden değildir

a-                  Titreşim

b-                  Toksik gaz

c-                   Yüksek sıcaklık

d-                  Yetersiz havalandırma

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede yapılan risk analizi yönetimi açısından bir problem teşkil etmez

a-                  Risk analizini yapanın tecrübesiz olması

b-                  Uygun olmayan metodoloji

c-                   Risk analizi için bir metodolijinin kullanılması

d-                  Hangi tip risk analizi ve yönetimi metodunun kullanacağının belirlenmesi

 

48.   11_50 metre küp oksijen gazıyla dolu bir tankın ventilleri ve ek yerleri olmayan gaz tüpleri ile oksijen tupleri ne kadar mesafede depolanabilir?

a)2 B)3 C)4 D)5

 

49.  4)makine kaldırma araçlarında ki çelik halatların emniyetli yük taşıma kat sayıları?

a)3 b)4 c)5 D)6

 

50. kaldırma araçları periyodik muayenesi?

A)3 ay b)6 ay c)9 d)12

 

51. inşaat ve yapı işlerinde kullanılan kaldırma araçları yetkili bir kişi tarafından en az kaç ayda kontrol edilip ,yapılan bakım belgelendirilir?

 

a)3 b)6 c)9 d)12

 

52.özürlülük oranı ne kadar?

a)20 b) 30 C 40 d 60

 

53) kimyasallar ile çalışmada hangisi oncelikli?

 

a) tehlikeli maddeyi ortadan kaldırmak

 

b) Daha az tehlikeli olanla değiştirmek

c) maruziyetidüsürmek

d havalandırma

 

 

54) statik elektirikle ilgili önlem değil?

a)nemlendirme

b) yalıtkan ayakkabı

c) izole etme

d)topraklama

 

 

55)sıpa iskelerle çalışmada hangileri doğru?

I)sıpa iskele ayakları ve orta kirişleri olacak

II)sıpa iskele ayakları düzgün bir yerde sabitlenecek

III) sıpa iskalar sağlam olacak

hepsi dogru olacaktı.

 

56)pestisitler hangi tur ?

 

a) biyolojik

B kimyasal

c)fiziksel

 

 

57) domino teorisi için hangisi doğrudur?

D)5 unsurun zincirleme olması gerekir

 

58. Kimyasal tehlike gruplarında tozlu ortamlar hariç kaç grup vardır?

 1. 3

 

59. Aşağıdakilerden hangisi giyilebilir takılabilir ……. Tanımı nedir?

 1. Kişisel koruyucu donanım

 

60. Basınçlı kapların periyodik kontrolleri?

 1. Yılda bir
 2. 3 ayda
 3. 6 ayda
 4. 2 yılda

 

61. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğal aydınlatma olmayan yerlerde uyarı levhası konulmamalıdır.

Tehlike geçtikten sonra levhanın kaldırılması

 

62. Birşeyin zarar verme potansiyeli nedir?

a.risk

b.tehlike

 

63. işyerinin ortamını serinletmek için hangisi yapılmaz?

Çatı yalıtımı sıcak olan makinaların dış kapılara yakın konması

Havalandırma

İşçiye su içirmek

 

64. İnsan – makine arasında gözlem ve kontrol panelleri tasarımı ergonominin hangi alanı içereisindedir.?

A.bilişsel

 1. fiziksel
 2. yönetsel.
 3. organizasyonel

 

65. hangisi elle taşıma işi değildir?

a.itme çekme

b.iki kişinin beraber taşıması

c. kaldırma aracının yükü kaldırması

d.işçinin yükü kaldırması

 

66. Ekranlı araçlarda ergonomik kurallar içermeyen hangisi?

a.gözün korunması

b.araçların kurulması..

c.düzgün oturma

 

67. Yangın söndürmede hangisi kullanılmaz?

a.su

b.hava

c.köpük

d.karbondioksit

 

68. hangileri doğrudur?

 1. Gürültü maruziyet en düşük sınır değerine gelindiğinde işveren kulakları hazır bulundurmak zorundadır.
 2. Günlük Gürültü maruziyet değeri en yüksek basınca ulaştığında işveren kulaklık bulundurmak zorundadır.
 3. Her kulaklık kullanıcının kullanımına uygun olmalıdır

69. Hangisi iş kazası değildir

a.işçinin kendi arabasıyla özel işini halletmesi

 

70. Hangisinde AT tipi gerekmez? Kategori 1. Basitse, Kategori 3.Karmaşıksa, Kategori 2. Bir ve üçün dışında kalanlarsa ;

 1. Kategori I
 2. Kategori I ve II
 3. Kategori III

 

71. Hangisi bütün işverenlerin yükümlülüğü değildir

a.İSG kurulu kurmak

b.eğitim vermek

c.haklarını bildirmek

 

72. Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik olarak yanlıştır?

Yönetmelik Tüzükten önce gelir.

 

73.ılo,,Avrupa fon

A.isgüm

B.çasgem

C.

D.ortak amme alacaklar enstitüsü

 

74.hangisi iş sağlığı güv. Kurallarından değildir

A.personel alımında yönetime tavsiye

 

75. madende tozsuz ortam

A.Eşik değeri O

B.Eşik değeri0.5

C.Eşik değeri 5

D.

 

76.eğitim verillirken hangi sırayla uygulanacak

I.eğitim verilmesi

II.eğitimn amacı ve içeriğinin belirlenmesi

III.gerekliliklerin belirlenmesi

IV.

 

A.

B.

C.

D.

 

77.ohsas 18001

A

B.

C.yönetim sistemi

D.

 

78.Aşağılardan hangisi büyük kazaları önlemek ve sonuçlarını sınırlamak alınacak tedbirlerden değildir.

a) önleyici

b) kontrol tedbirleri

c) tehlike yükleyici tedbirleri ( bunu tam hatırlayamadım ben de bunu işaretlemiştim..)

d) sınırlandırıcı

Etiketler:, , , , ,


Yorum yapın

Sponsor bağlantılar